Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Deze ochtend gaan we in plaats van eerst naar buiten eerst binnen in het atelier werken. We nodigen de kinderen uit om iets te maken dat ze buiten kunnen gebruiken.

Observatie

Taylan: "Ik heb een roller gemaakt om klei mee te rollen. Voor Rico."
Taylan: "Hij kan ook op het zand."
"Dit kan bij het speelhuisje."
De klei roller van Taylan is nu een boomhut geworden.

Reflectie

Het atelier was te klein om allemaal tegelijkertijd te werken aan de vlaggen en de hengels. Veel kinderen gingen al snel naar buiten om verder te werken.

42

In het atelier

dag 11
19 juni 2012
Milou maakt een stofzuiger
Zo werkt de kleiroller
Boomhut, vogelhuisje en cactus
"Ik heb een roller om klei te rollen en een vogelhuisje."
Danou maakt een grote vlag voor op de boot
Lotte maakt een hengel
Marijn helpt
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.