Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De meisjes maken samen een kampvuur. De jongens maken voor iedereen rond het kampvuur een zitplaats. Daarna gaan de jongens vissen. De meisjes hebben een pan gemaakt om de vissen (wasknijpers) boven het 'vuur' te braden.

40

Het kampvuur

dag 11
19 juni 2012
Samen een kampvuur maken
Hij blijft staan!
De vissoep
"Luister juf je hoort het haardvuur."
Kibbeling met saus
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.