Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag mogen de ouders kijken in 'It Wielenfjild' en in het atelier. Van te voren heeft juf Sietske de kinderen voorbereid dat ze zelf mogen vertellen wat ze afgelopen weken hebben gedaan.
Toen de ouders weer weg waren, zijn de kinderen weer buiten aan het werk gegaan met de boomhut, het hek, de boot en de beestjestuin.
Hiervoor hebben we nieuwe stenen ingebracht en grotere schoppen.

Reflectie

De kinderen lieten hun ouders trots zien wat ze hebben gedaan en wat voor werkstukken ze hebben gemaakt.

33

Ouders komen kijken

dag 09
13 juni 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.