Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De kinderen werken verder aan de boomhut. Omdat het regent willen ze schuilen maar dan blijkt dat de hut te klein is, dus gaan ze de hut groter maken. En daarvoor hebben ze nieuwe stokken nodig. Dat worden dan de bamboestokken.

Observatie

Rico: dit is een gevangenis. De hut is te klein.
Rico: Hier komt een touw aan met een pan. En een eettafel. Dit wordt het eten, voor de vogels.
Anna: de boomhut heet Frankrijk.
Tygo: Rico is de baas van de hut.

Reflectie

De kinderen wilden de hut groter bouwen. Het groepje dat zich eerst bezig hield bij het hek wilde ook graag met de hut verder en de boomhut bleek te klein voor zo'n grote groep. Met bamboestokjes probeerden ze om constructies te maken. Kinderen die meehielpen met de boomhut namen allemaal een eigen rol op zich.

34

De boomhut

dag 10
15 juni 2012
Anna is bezig met een hokje voor "gereedschapsspullen".
Danaï versiert de hut.
De pan boven het vuur.
Er komt meer eten in de pan.
Amira versiert de hut aan de binnenkant.
Schuilen voor de regen.
Rico maakt de bamboestokken aan elkaar vast.
Tygo helpt.
Nadia verstevigt de driepoot.
De hut wordt uitgebreid.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.