Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Danaï: we hebben een heleboel rupsen.
Marit: het is een rupsenboom.
Jip: ik heb een vaderlieveheersbeestje.
Danaï legt blaadjes in de hut en zegt: dan kunnen ze het eraf happen, de blaadjes.
Jip: maar niet te veel, dan zien ze niet meer.
Marit: ze zijn blind, de jonge rupsjes.
Rico haalt takken, en ik ga bouwen, zegt Rico, samen met Jip. Mooi dicht maken zodat er geen regen in komt.
Jip: één voor één want we zijn al zo snel. Rico: ik moet naar de zolder, daarboven is de zolder (hij wijst).
Marit: ik ben binnen aan het werk.
Rico: ik heb een liabella op de boom gemaakt. bij het bordje, daar kun je doorheen kijken.
Tygo: dit wordt de deur, nu nog de ramen. dit is de kachel, lekker warm als het sneeuwt.
Nadia: ik vind Tygo knap.
Tygo: omdat ik goed timmert.
Danaï: wil je chocolademelk?

30

de boomhut

dag 09
13 juni 2012
Tygo bouwt aan de deur.
Anna, Nadia maken de tak wit.
De liabella en de nieuwe tak voor de boom.
Rico: kijk mamma, ik heb ook een vakje voor je tas.
De zolder.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.