Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
29

De werkstukken

dag 08
8 juni 2012
groepswerk
groepswerk
sam, de beestjestuin
versierd hek van fabian
milou haar creatie.
de egel van nadia.
een huisje met gras van jip
de boot
een prikkelboot met een dak van fione
de egel in wording.
de elektrische boot met afstandsbediening van taylan
de boomhut van rico
nadia: egel voor in de boomhut, er zit een deur in de boomhut, nog een egel is zijn vriendje.
egel van danaï.
marit: de egel is de overgrootmoeder. die is dood. ze hebben het ook nog gesneden.
de boot van jacco met de benzineslang (voorgrond)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.