Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We zijn begonnen met een evaluatie van de vorige keer aan de hand van de foto’s.
Kinderen vertelden wat ze hebben gedaan en ze kwamen met ideeën om er mee verder te gaan.
Sommige kinderen wilden de boot afmaken, anderen de beestjestuin en een groep wilde over het hek klimmen.
Verder verkennen van het veld was het uitgangspunt, daarbij hebben we nieuwe materialen ingebracht als stenen, kleine houtjes, elastiekjes, bijenwas, wol.

Observatie

Volgens Jacco is de boot van hem en de boot is bijna af. Meerdere kinderen werken er aan mee. Er is gewerkt aan de binnenkant van de boot, de boot heeft een motor, maar zonder code niet te starten (Jacco), een mast, raampjes en een deur. De boot gaat bijna vertrekken! Attentie, attentie.

16

De boot

dag 05
30 mei 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.