Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Jenaya en Syenna werken verder in de beestjestuin. We hebben een piepklein blokje nodig of we leggen hem er boven op dan kunnen de beestjes er onder door. Syenna: we knippen alle gras eruit, anders raken we de beestjes kwijt. Syenna: we doen ook stokken in het huisje, daar houden beestjes van. Jenaya: we doen tape om het huisje, daar wordt het stevig van. We kunnen ook gekleurde stenen maken. Syenna: we laten hier de beestjes vrij.

Reflectie

De beestjestuin kreeg vandaag een nieuwe vorm. De kinderen ontwikkelden het concept verder en maakten beestjes voor in de tuin.

15

De Beestjestuin

dag 05
30 mei 2012
Jenaya en Syenna maken een beestjestuin
beestje van Jenaya
beestje van Syenna
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.