Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Deze dag gaan we verder met de plekken waar de kinderen mee bezig waren. De kinderen gaan eerst naar buiten om door te werken daar waar ze gebleven waren. Hiervoor hebben we nieuwe materialen toegevoegd zoals nieuwe takken, zakken en onderzoeksmaterialen als stereoloepen.
Daarna gaan ze in kleine groepen aan de slag en vragen we ze een plan uit te werken voor hun plek in het veld. Wat willen de kinderen verder onderzoeken en kunnen ze een plannetje hiervoor maken?

Observatie

Het groepje dat voor de pauze met het hek is bezig geweest maakt plannen voor het hek.

Danou: ‘Ik ga luchtzakken vastmaken aan een touw en dan over het hek. En weet je hoe ik ga sturen? Ik teken een bakje en daar doe ik een touwtje aan vast en dan stuur ik heen en weer. Als ik wil landen maak ik de luchtzakken kapot.’

Tim: ‘Dit zijn wolken en dit is een zonnetje. Zakken en een poppetje, dat ben ik! En dit is het hek. Met lucht in de zakken ga ik er over heen.’
Juf: ‘Hoe ziet lucht er uit?’
Tim: ‘Je ziet niks!’
Tim: ‘Dit is een beeld, dat is papa. Hij staat op het hek en hij valt eraf. Met een hijskraan is hij er op gekomen.’

Fabian: ‘Kijk ‘es, dit is het hek.’
Juf: ‘Hoe ga je er over heen?’
Fabian: ‘Met een touw.’
Juf: ‘Hoe doe je dat dan?’
Fabian: ‘Met mijn blote voeten.’

Tygo: ‘Ik wil met knoopjes en plakband het hek versieren, en met nog meer wit plakband.’

Juf: ‘Wat heb je voor plannen gemaakt Amira?’
Amira: ‘Een luchtballon. Dit is de moeder en die zag niet dat ze omhoog gingen en toen keek ze omhoog en toen zag ze dat ze heel hoog waren.’

Reflectie

Het weer was onstuimig en de kinderen hadden veel energie. De kinderen lieten een verbinding met het veld zien, het werd steeds meer hun eigen veld.
Het groepje wat met het hek bezig was, maakte plannen om over het hek heen te komen. Ze probeerden het uit en werkten met nog meer fantasie uit in tekeningen.

In de pauze hadden we als begeleiders een discussie of het nieuwe materiaal niet te veel afleidend was van het proces om te onderzoeken. We wilden graag dat de zich verdiepen of meer een focus houden. Laten we de kinderen vooral het veld onderzoeken of is het doel het veranderen van het veld met steeds weer nieuwe materialen?

17

Het hek

dag 06
1 juni 2012
Fabian: 'Juf, wil je me helpen? Ik kan het niet. Dan moet ik mijn sokken uitdoen.'
Juf: 'Voeten erop, kijk naar Sem!'
Fabian: 'Ik kan het niet, ik kan het niet.'
Sem klimt.
Juf: 'Zo doe je het goed.'
Danou
Tim aan het tekenen.
Tim
Fabian
Tycho
Amira
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.