Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Marit en Danai willen allebei dezelfde tak. Ik vraag of ze samen er iets mee kunnen doen.
Danai: ‘Ik wil met de tak met dans doen.’
Marit: ‘Nee, dat wil ik niet. Dan ga ik wat anders doen.’

Marit: ‘Ik maak een stekeldier. Hij was dood en toen weer levend.’
Gerda: ‘Hoe kan hij dan weer levend worden?’
Rico: ‘Nou, net als Jezus. Die was na drie dagen weer opgestaan.’
Marit: ‘Ja, dat Hij naar zijn Vader ging in de hemel.’
Rico: ‘Dat weet ik ook nog van het verhaal: dat ze Jezus in een zilveren kist deden en toen een steen ervoor.’

28

De takken

dag 08
8 juni 2012
Jordi is bezig om een gat in de grond te krijgen met de grondboor.

Jordi: ‘Juf, dit zijn twee oogjes en daar komt een neus.’
Rico: ‘Mag ik de tang? De boomhut is klaar. Nu wil ik het vuurtje.’
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.