Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Tim heeft een rol tape vast en probeert piepschuim aan elkaar vast te maken.

Danou en Amira zetten blokjes piepschuim vast aan een groot stuk piepschuim.
Amira: ‘Ze vallen om.’
Danou: ‘Daar bedenk ik straks wel een plannetje voor, bijvoorbeeld satésprikkers.’

Danou: ‘Nog één klein mini-druppie lijm en dan blijft ‘ie vastplakken.’

Danou: Mijn mooie gebouwtje valt om.’

27

Het hek

dag 08
8 juni 2012
De wind vangen
Het bakje voor de luchtballon
zaklopen
wind vangen
Tim is te zwaar en gaat niet de lucht in en de duizendpoot loopt steeds weg.
Anna versiert het hek en krijgt hulp van Youri.
Marvin en Tygo helpen ook met versieren van het hek
Tim: ‘Tape heeft maar één plakkant en ik heb twee plakkanten nodig. Dus ik heb lijm nodig.’
Danou: ‘Ik ga een leuk bootje maken voor als ze langs water komen.’
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.