Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
26

De Beestjestuin

dag 08
8 juni 2012
Jenaya: ‘Syenna, plakband!’
Syenna: ‘Ja, veel hè?’
Jenaya: ‘Ja, rond!’
Syenna: ‘Nee, dit is niet goed stevig. Mag ik even de snijtang?’
Jenaya: ‘Syenna, kun je deze even vasthouden?’
Syenna: ‘Dat moet je zelf maar even regelen.’
Syenna: ‘Even kijken of ‘ie blijft staan.’
Tessa: ‘Hij blijft niet staan.’
Syenna: ‘Weet ik wel.’
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.