Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Jordi: 'Hij gaat omhoog en weer dicht. als hij open gaat, kunnen de mensen er langs. As hij zo gaat, dan kan tingeling de trein erlangs. zo, tingelingeling dan kan de trein erdoor.' Een poosje later vraagt Misja wat het ook al weer was. Jordi: 'Dat is een spoorboom voor de trein, als je zo doet dan gaat ie stoppen.'

Gerda: 'Goh, danaï wat kan je dat goed! Timmer je vaker?'
Danaï: 'Nee, dat mag niet altijd van pappa. Ik mag wel met de speelgoedhamer. Ben ik in het atelier dan mag ik met die hamer.'

25

de takken

dag 07
6 juni 2012
Rico: 'dat wordt een boomhut'
handen en voeten tekort
Jip helpt Rico
de boomhut van Rico en Jip
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.