Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Tim en Bram kleien samen een hek.

Tygo en Youri besluiten hun kleiwerkstuk samen te voegen, Anna sluit aan en er ontstaat een heel groot hek.

Tim tekent en zegt: 'De zon is heet en daarom maak ik hem rood.'

Bram: 'Ik teken een jong eendje.'

Marwin: 'kijk dat poppetje loopt even naar de stoep. En loopt naar het hek van Tygo.'

Danou: 'Het poppetje zit in de bak, aan de bak hangen ballonnetjes, ze vliegt zo het hek over!'

24

Het hek

dag 07
6 juni 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.