Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
18

De takken

dag 06
1 juni 2012
Nadia: 'Ik heb een tapeje gevonden die niet plakt. Ik heb meer plakband nodig.'
Jip: 'Oké buurman!'
Rico: 'We hebben meer kleurtjes tape nodig, anders wordt de stok niet zo mooi.'
Jip heeft de rode tape.
Nadia: 'Mag ik hem even hebben?'
Anna tekent haar tak
Bram tekent zijn tak
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.