Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Rico, Amira Danou en Ninthe proberen met behulp van een touw en tape aan de overkant van het hek te komen. De één klimt, en de ander geeft het touw aan samen met de stukjes tape. Echt teamwork.


Amira: ‘Juf zegt dat dit het goedste touw is om over het hek te klimmen.’
Danou: ‘Ik heb een idee! Eerst klimt iemand het hek in en dan geven we die het touw.’
Tim: ‘Wat is dit touw lang!’
Nadia: ‘Ik weet hoe je er in kunt klimmen; gewoon zo het touw erom en dan omhoog klimmen.’
Tim: ‘Waarom lukt het niet?’
Amira: ‘Jaaaaaa ik heb ‘m!’


Rico: ‘Boven ook hè! Anders houdt het boven niet.’
Danou: ‘Hij zit nog niet strak genoeg.’
Ninthe: ‘Ik pak wel tape, gaan jullie samen klimmen.’
Tim: ‘Ik denk dat het wel lukt.’
Ninthe: ‘Ik denk dat ik een tapeje nodig heb.’
Danou: ‘Ik ga naar boven’.
Rico: ‘Dat tapeje is niet sterk genoeg.’
Amira: ‘Het touw is te dun’.
Danou: ‘Het moet goed vast! We gaan elkaar optakelen.’

Reflectie

We zagen dat de kinderen in eerste instantie het materiaal als middel wilden gebruiken om over het hek heen te klimmen. Later bleek dat ze dit materiaal helemaal niet nodig hadden, met handen en voeten ging het immers ook prima!

10

Het hek

dag 04
25 mei 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.