Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Op dag 4 wordt verder gewerkt met de tegels van het terras door een groep jongens, waar Jacco duidelijk de leiding heeft. Tegels zijn de vorige keer achterelkaar en op elkaar gelegd, dit is een boot. Taylan is één van de helpers. Hij haalt tegels uit het terras door een schepje onder een tegel te schuiven en op het schepje te gaan staan, zodat de tegel opwipt. De tegels zijn te zwaar voor hem om te tillen, hij ontdekt dat je de tegel een aantal keren om kan klappen om hem te kunnen verplaatsen. Later zal Amira nog een handje helpen. Zij tilt zo een tegel op en sjouwt deze naar de boot, peanuts!

Taylan: Kijk eens, ik heb mieren gevonden, Milou. Ik heb mieren, ik heb een mierenstad gevonden.
Fabian: Ik ga een tegel er uit doen, dat kunnen meisjes niet.
Milou:Jawel.
Taylan: Kijk eens, ik heb tegels er uit! Dan kan je er op staan, dan gaan ze er uit!

Te midden van al het geweld en de drukte zit Milou in haar eentje in het zand te werken. Zij maakt van zand, takken, lepels, een schep, een schaar en gras een sculptuur. Ze zegt niets, voelt met haar handen in het zand en zet de objecten rechtop in de grond. Het is een woestijn, vertelt ze later.

Reflectie

Er werden steeds meer tegels uit het terras gehaald. Het eruit halen op zich vormde een uitdaging. Andere kinderen vonden het heerlijk om in het zand te spelen en een eigen wereld te creëren.

11

De tegels van het terras

dag 04
25 mei 2012
Taylan wipt een tegel op.
Milou alleen aan het werk in alle drukte om haar heen.
De woestijn van Milou.
De woestijn van Milou
Taylan klapt de tegels om, om ze zo te verplaatsen.
Taylan: yo, ik zie allemaal lijnen. niet er op gaan staan.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.