Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Jenaya en Syenna zitten zitten met hun beestjestuintje in het veld. Jenaya zegt: ‘Ik heb zo’n dingetje nodig, zo’n dingetje dat je eng vindt. Zo’n groen dingetje, en zo’n knijpdingetje, en het is voor mieren pakken.
Syenna: ‘We gaan gras zoeken en we zijn niet klaar, we gaan pissebedjes zoeken.’

Reflectie

De kinderen gingen verder met hun beestjestuin. Nieuwe beestjes werden gezocht en toegevoegd. Er werd gezocht naar een afbakening van het tuintje.

09

De Beestjestuin

dag 04
25 mei 2012
Syenna: ‘Een giftig lieveheersbeestje!’
Jenaya: ‘Het moet een eigen veldje worden voor de kinderen met de beestjes. Het wordt een dierentuin.’
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.