Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Ook vandaag is het weer een zomerse warme dag. Een geschikte dag om op het veld in de koelte van de schaduw van de boom te werken. We zijn benieuwd of de kinderen het onderzoek van dag 3 voort zullen zetten. Hoe ontwikkelt zich het tuintje voor de beestjes? Gaan ze verder met de tegels van het terras? De vorige keer hebben de kinderen gevraagd om verbindingsmaterialen. We hebben draad, touw, tape en een rol van het roodwitte lint toegevoegd.
Er zijn ook werkmannen op het veld bezig met reparatiewerkzaamheden. We hebben dit stukje veld afgezet met rood/wit lint. Zou dit de kinderen beïnvloeden of storen in hun onderzoek?
We starten de dag met een bespreking van de foto's van de vorige keer en gaan daarna weer het veld in.

Observatie

Jordi probeert met wit tape de doorgang van het lokaal te blokkeren. Neuriënd knoopt hij de tape aan de regenpijp vast.
Jordi: ‘Zo, daar kan niemand meer langs’.
Tygo: ‘Ik ben de plakbandmeneer. Plakt ‘ie niet te veel Youri?’
Jordi: ‘Hier mogen geen juffen komen, alleen kindertjes.’

Tygo zit met zijn voeten helemaal vast in de touwen.
Tygo: ‘Ik zit helemaal in de knoop, zo kan ik niet naar huis.’
Tygo roept naar Jip: ‘Pak een schaar, ik heb een schaar nodig.’
Vervolgens knipt Jip de touwen om Tygo los.

Tim stopt met het proberen om over het hek heen te gaan en gaat zich verdiepen in brandnetels. Hij wijst naar een bosje paardenbloemen die nog in knop staan.
Tim: ‘Dit worden brandnetels, maar nu niet want ik knip ze er af! Zo! Dan ga ik die ook kapot knippen.’
Tim: ‘Dat zijn brandnetels. Aan de blaadjes zitten scherpe randjes en ook aan het takje zitten prikkelpuntjes.’

Syenna is druk bezig met lint en tape. Ik vraag aan haar wat ze aan het doen is.
Syenna: ‘Dit. Rood met wit lint, wat jullie ook doen, waar wij niet mogen komen. Maar nu doen wij het!’

Reflectie

Het viel ons op dat de kinderen veel met het materiaal op zichzelf bezig waren. Ze experimenteerden er mee en werkten samen. De aanwezigheid van de werkmannen belemmerde en inspireerde hen niet, behalve de afbakeningen door het roodwitte lint.
De kinderen maakten constructies die soms door de één gebouwd werden en door de ander weer afgebroken. Ze hebben op heel verschillende manieren het gereedschap gebruikt en de ruimte verkend.

08

Het materiaal

dag 04
25 mei 2012
Jordi
Tim
Tygo
Syenna
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.