Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Tim, Amira en Tessa willen een huisje bouwen met stokken tegen de boom.
Tim: De stokken zijn te kort. Ik heb een schep nodig om een gat te graven. Daar doe ik de stok in zodat hij groot wordt.
Amira en Tessa gaan graven. Tim gaat weg om een schep te zoeken en komt niet meer terug.
Tessa: Ik voel wat hards. Dat moet eruit.
Amira voelt ook wat hards en zegt: Eruit lukt niet.
Amira: Ik heb touw nodig om de takken vast te binden. Ze gaat op zoek naar touw.
Lotte is met een tak met blaadjes de boom aan het vegen. Als we vragen wat ze doet zegt ze: Ik verf het huis.
Amira komt terug met plakband. De meisjes gaan de stokken vastplakken met hele kleine stukjes plakband. Het werkt niet. Ze proberen het met iets grotere stukjes plakband. De hut verdwijnt en er blijft één stok met plakband over.

Reflectie

De stokken voor het boomhuis bleven niet vanzelf staan. De kinderen bedachten oplossingen en hypotheses waarom dit niet werkte. De stokken werden multifuncioneel gebruikt als bouwmateriaal of als kwast.

07

Het boomhuis

dag 03
23 mei 2012
Amira en Tessa bouwen een boomhuis van takken
De takken vastplakken aan de boom
Tim verft het boomhuis met een tak
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.