Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Syenna en Jenaya graven in een hoekje van het veld. Ze vinden een mamaworm en een babyworm en gaan op zoek naar de papaworm.
Jenaya: We hebben heel veel wormen gevonden.
Ze laten een bakje zien met 'modder'.
Hester: jullie hebben er ook veel modder in gedaan.
Jenaya: Ja, want ze leven onder de grond.
Danaï komt erbij en plukt bloemen.
DanaÏ: Een klein bosje voor jou en een klein bosje voor mijn moeder. Het is fluitekruid.
Ze onderzoekt het fluitekruid met een vergrootglas.
Danaï: Ik zie bloemetjes en steeltjes en in het midden geel en oranje.
Tessa: We hebben een worm.
Syenna: Kijk eens wat ik heb. Ze toont pissebedden in een bakje.
Syenna: Houden pissebedden van modder? Ik wil een huisje voor ze bouwen waar ze lekker kunnen kruipen. Ik ga het even proberen.
Ze doet modder in het bakje.
Iemand in het groepje stelt de vraag of ze bijten.
Danaï: Nee dit is een pissebed. Die bijten niet. Wormen kunnen nooit bijten, want die hebben een heel klein mondje.

Na het tekenen om 11 uur komen ze terug.
Jenaya en Syenna maken gaten in het deksel van het bakje voor meer lucht voor de beestjes.
Syennna: Ik vind het zielig dat ze geen adem kunnen halen.
Bram vindt klei in de tuin en Syenna en Jenaya doen het in hun bakje.
Syenna: Ik heb klei.
Jenaya: Dat is om te plakken. Dan doe je er een beetje zand overheen, dan lijkt het net deeg.
Syenna: Hier kun je stenen van maken.
Vervolgens proberen ze met klei uit de grond het bakje te verzwaren of dicht te plakken. Het wordt te hard. Ze gaan op zoek naar wat anders en vragen om touw. Dat is er niet. Ze proberen tape om de bakjes aan elkaar te plakken. Dit lukt eerst niet. Ze verzinnen theorieën waarom dit niet lukt.

06

Beestjestuin

dag 03
23 mei 2012
Syenna en Jenaya vinden pissebedden
Een tuintje voor de beestjes
Syenna en Jenaya knippen gaten voor de beestjes zodat ze kunnen adem halen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.