Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Hoe onderzoeken de kinderen het veld? De vorige werkdag regende het, maar nu is het een prachtige, zonnige warme dag. Gaan ze door met de tegels en de beestjes?
We starten de dag in de kring in het atelier. De kinderen bekijken de tekeningen. Opvallend is dat ze de tekening van de vorige keer niet terug kunnen vinden, maar op zoek gaan naar wat ze de eerste dag hebben gemaakt. Kinderen praten onder andere over de boom, de beestjes, de bloemen. De kinderen gaan naar buiten met de vraag wat ze nu buiten willen zoeken. Ze willen graag en rennen naar buiten. Na zo’n vijf minuten rondrennen, verspreiden de kinderen zich over het veld en ondernemen verschillende activiteiten. We bieden de kinderen tekenmaterialen (softpastels en oliepastel) aan om in het atelier te tekenen wat ze op het veld hebben gezien.

Observatie

Buiten is een aantal jongens bezig met de tegels van het terras. De tegels moeten eruit om de wortel die eronder zit te bevrijden. Aan de wortel wordt getrokken, erin gesneden en kleine stukjes ‘vrijgemaakt’.

Marijn trekt en trekt aan de wortel.
Youri: Kijk ik doe met een mesje dan kan je zien wat hier is.
Marijn: Ik heb een wortel die moet er uit. Die moet er uit, dan kunnen we zien wat het is.
Jacco licht de tegel.
Marijn: Oo, deze moet er ook even uit. Oh nee, dat hoeft niet.
Tygo wipt de tegel op en Jacco tilt de tegel eruit.
Marijn: Kom met zijn vijven trekken.
Youri: We kunnen ook met zeven of zes.
Marijn: Dit gaat hier heen, dus moet deze er ook uit.
Tygo: We kunnen ook schuiven.

De tegels komen her en der in het gras te liggen en het worden stapstenen.

Jacco bouwt van de tegels de boot van Sinterklaas.

Terug in het atelier tekent Marijn samen met Youri en Tygo de wortel.

Reflectie

Het terras met tegels inspireerde de kinderen tot verschillende activiteiten. De scheefliggende tegels werden er al snel uitgewipt en in het gras gelegd. De kinderen zijn een tijd lang geboeid door de boomwortel die onder de tegels zit en vinden het een uitdaging om deze eruit te trekken. Al werkend ontdekten ze dat de tegels zelf ook heel interessant zijn. Het werden staptegels en een boot.

05

De tegels van het terras

dag 03
23 mei 2012
Marijn trekt aan de wortel
Kom met z'n vijven trekken
Marijn en de wortel
Marijn, Youri en Tycho tekenen de wortel
De stenen worden stapstenen
Marvin op de stapstenen
Jacco maakt een boot
Marijn gaat meehelpen met de boot. Het is de boot van Sinterklaas.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.