Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

In de kring staat een lange slinger met gekleurd water in glazen bakjes. Het zijn de kleuren die de kinderen de afgelopen weken gemaakt hebben.

Eugenie: goh! leuk dat jullie er allemaal weer zijn, ennuh... we hebben de afgelopen tijd heel hard gewerkt om kleuren te maken in het atelier. En vorige keer in het atelier hebben we ook nog allemaal kleuren gemaakt. En toen dacht ik,  laten we eens alle kleuren bij elkaar doen om te kijken hoeveel we hebben. Dus ik heb alle kleuren die jullie hebben gemaakt, die heb ik uit de potjes gehaald uit de vensterbanken en die heb ik allemaal in die schaaltjes gedaan. Welke kleuren zien jullie allemaal?

---
Vera: herkent nog iemand een kleur die die heeft gemaakt?
Nicolas: groen
Vera: welke groen?
Nicolas:die
Vera: heb jij die gemaakt
Nicolas: nee
V: en Rayvano?
R: blauw
V: welke blauw?
Sydelia: dat is niet blauw
Vera: het is niet blauw?
Kind: het is paars
Kind: blauw en blauw
Kind echt niet dat is paars!
Rayvano: echt niet dat is blauw!

Aan het einde wordt iederen uitgenodigd om een kleur te kiezen waar hij/zij mee wil gaan schilderen. We gaan de kleuren die gemaakt zijn gebruiken.

29

Gemaakte kleuren gebruiken

dag 08
24 januari 2011
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.