Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Neval is ook vandaag verder gegaan met haar kleurenverzameling.
Neval ontdekt dat er meerdere bordjes onder het bordje met kleurenmengsel zitten.
Onder elk bakje komt een bordje.
Neval: dit is een kleurenwinkel
Neval is zo enthousiast over haar vondst dat ze het aan iedereen kwijt wil. Ze zwaait met haar armen en roept: Kijk ik heb een kleurenwinkel!Neval haalt wat spulletjes (die ze eerder heeft meegenomen van huis) uit haar kastje.
Ze legt ze zorgvuldig neer bij de rest van haar kleuren.
­Neval ontdekt een aantal foto's in haar kastje. Die hebben we daar in gedaan omdat ze het jammer vond dat er bepaalde kleuren weg gegooit moesten worden omdat ze aan het schimmelen waren.Eugenie: Wil je nog iets doen met je foto's?Neval legt de foto's tussen haar ‘verzameling'.Neval: deze heeft mijn broertje gemaakt. Ze wijst naar een potje met rode vloeistof.Neval: de winkel is dicht

28

Kleurenwinkel van Neval

dag 07
20 januari 2011
Onder elk bakje komt een bordje.'Dit is een kleurenwinkel'
Neval voegt de tekening die thuis gemaakt heeft, toe aan haar compositie
Neval is zo blij met haar vondst en roept: 'kijk ik heb een kleurenwinkel!'
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.