Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Hicham verft met waterige verf op aquarelpapier. Hicham verft met een soort sponsje aan een stokje. Eerder die ochtend dachten sommige kinderen dat het een soort gum was.Hicham duwt met de sponskwast zodat er veel verfwater uit de kwast komt.Met groen schildert hij of veegt hij. Dan maakt hij een soort stippen Ashwita wil ook met de sponskwast maar Hicham heeft hem nodig.Hij werkt heel geconcentreerd. Dan veegt hij alles uit met een doekjeHij gaat weer door en pakt nieuwe verf.Dan spat hij het waterachtige verf op zijn vel.
Hicham: Ik ging helemaal werken hoor.
Even later heeft hij weer alles schoongeveegd.
Hicham: juffrouw kijk hoe vies, heel veel dingen. Hij wijst op de rulletjes van het papier.
Hicham: Nog eentje dan ben ik klaar
Dan is Hicham klaar. Ik heb hem de foto╩╝s laten zien die ik van hem heb gemaakt.Ik ging de hele dag spelen zei hij en: ik wilde ook zwart doen, ha ha toen ging ik bijna vallen.

30

Hicham schildert met water

dag 08
24 januari 2011
HIj veegt het weer schoon
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.