Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Doha en Ashwita mogen aan een speciaal tafeltje met de natuurlijke kleurstof bister werken. Je hebt er maar een ietsiepietsie van nodig.Doha schept een heel klein beetje blauwe bister in een bekertje water.Ashwita onderzoekt haar kleur.Doha bekijkt haar kleur in de spiegel.Eugenie: welke vind je het mooiste? Doha: Deze. Eugenie Waarom? Doha: omdat ie zo mooi licht is.
Eugenie: Hoe komt dat? Doha: Omdat ie licht wordt gemaakt, hier zit een beetje wit in. Ze wijst naar een potje met de rode kleurstof.
Doha giet haar kleurtje in een reageerbuisje.Doha: Juffrouw ik ga veel maken. Ik wil echt heel veel maken. Ik vind echt leuk.Dan heeft ze vijf buisjes gevuld en haalt ze nog vijf buisjes met donkerbruin uit de vriezer. Tevreden kijkt ze naar haar verzameling kleuren.Doha: Zo, dit is een beetje genoeg.

27

Ashwita en Doha werken met bister

dag 07
20 januari 2011
Doha bekijkt haar kleur in de spiegel. Ashwita bekijkt het bekertje met bister goed.
Doha giet haar kleurtje in een reageerbuisje.
Ze heeft haar gemaakte kleuren in reageerbuisjes gedaan
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.