Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

  Het krijt is op, Neval: Waar zijn de krijten? Ik wil nog meer. Ik vraag het aan Eugenie, maar het krijt is helemaal op. 
  Neval komt met een oplossing. Ze heeft dit sponsje gevonden.
Door het in het water te dompelen.
En dan weer uit te knijpen.
Komen alle kleuren die in het sponsje zaten in het bekertje terecht.

Marguerite

16

De kleuren in de spons

dag 05
13 januari 2011
Ze dompelt het sponsje in het bekertje met krijt water
En zo komen alle kleuren in de beker terecht.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.