Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Safa: Weet je hoe je paars maakt? 
Marguerite: Vertel maar.   
Safa: Alleen paars erin doen.
  Yasmina: Ik heb heel veel kleur gemaakt.Yasmina: ik ga er nog één maken.
Yasmina geeft haar buisje aan Safa.
Safa: Juffrouw kijk hoeveel!
Safa: Gaan straks aan iedereen laten zien!

  Yasmina: Lichtroze asjeblief  
Safa: We moeten roze weggooien. 
Marguerite: Waarom? S
afa: We willen ook paars.  
Yasmina: Waarom paars? Uiteindelijk stemt Yasmina er mee in dat er ook paars gemaakt wordt. Het resultaat is deze kleurenreeks.

17

Roze

dag 05
13 januari 2011
Safa: Weet je hoe je paars maakt? Marguerite: Vertel maar. Safa: Alleen paars erin doen
Safa: Juffrouw kijk hoeveel!
Uiteindelijk stemt Yasmina er mee in dat er ook paars gemaakt wordt. Het resultaat is deze
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.