Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De kinderen zijn net aan het werk gegaan. Sidelya en Hicham zijn samen en hebben allebei een buisje met daarin blauwe vloeistof. Sidelya en Hicham kijken naar de buisjes
Sidyelya: Ik ga glitter maken
Ze schudt het buisje en er ontstaan belletjes
Sidelya: Ik heb andere kleuren hierSidelya: Nu donkerblauw (ze kijkt op het buisje en ziet het blauw vanaf de bovenkant)Als je schudt is het anders geworden
Sidelya:Het is meer geworden. (het blauwe water zit aan het dopje)Sidelya: Wie is de grootste?Sidelya: Juf, we gaan kijken wie is de grootste.
-----
S: Juffrouw kijk hoe meer gaat die worden als je schudtS: KijkHij schudt

Hicham: Kijk wie is de grootseSidelya: MijneHicham: Wij samen toch?Vera: Het is wel heel mooi als je het schudt
Sidelya: KijkSidelya: Kom hier HichamSidelya: Hicham kijkHicham: Ok wie is de grootste?

15

Sidelya en Hicham kijken

dag 04
10 januari 2011
Welke is de grootste?
Als je schudt, wordt het meer
Wie is de grootste?
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.