Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Na het eten, tijdens de tweede helft van de ochtend, zijn Jamiro, Sydelia en Nikolas rode kool in de vijzel aan het stampen.

Ik aan Jamiro of hij het sap uit de vijzel in een glazen bakje kan doen. Zo zie je welke kleur het is geworden. Vervolgens vraag ik aan Jamiro of hij het sap uit het bakje in een buisje wil doen.
Ineens gebeurt het. Jamiro maakt roze in een buisje.
De ontdekking is letterijk te horen. Kinderen roepen Wow!
Het roze sap is nu goed te zien in het buisje.
Hicham krijgt het buisje van Jamiro.

14

Jamiro en het buisje met roze

dag 04
10 januari 2011
Jamiro schenkt het sap in het buisje
Hicham krijgt het buisje van Jamiro
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.