Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Neval: Juf als ik groot ben ga ik ook fotografe worden.
Ze maakt een foto met mijn camera.

Ik wijs Neval er op dat ze een compact camera mag gebruiken om foto's te maken.

Neval maakt zo'n 50 foto's van het atelier. Ze maakt er veel van de kleuren in de buisjes. Van de foto's die de kinderen buiten hadden gemaakt. En van de kleurenfabriek van Doha.
Het valt me op dat ze alles heel zorgvuldig vastlegt. Alsof ze alles stuk voor stuk wil vangen.


Vera

13

Neval maakt foto's

dag 04
10 januari 2011
Eugenie fotografeert Neval
Neval heeft foto's van de kleuren in de reageerbuisjes gemaakt
Ze fotografeert ook de foto's die kinderen buiten hebben gemaakt
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.