Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

  Safiatou: Ik ga een tafel maken, die gaat de (viool) vasthouden

Safiatou begint met twee stokken die zie rechtopstaand wil maken. Ze plakt de stok met tape vast aan de grond. Bij de tweede stok rolt ze eerst tape rondom de stok, daarna plakt ze de stok vast aan de grond. Als het nog niet stevig genoeg is plakt ze nog meer tape rondom.

Het lukt Safiatou niet de stokken rechtop te krijgen. Haar aandacht gaat naar de projector en ineens merkt ze de lichtbak op. Ze roept heel hard naar Sandra: Juffrouw, dit is een leuke tafel!

25

Safiatou wil een tafel maken

dag 12
27 mei 2010
Safiatou begint met de poten van haar tafel
Ze rolt eerst plakband om de stok en plakt hem daarna vast op de vloer
ze rolt nog extra tape rond de stok om het te verstevigen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.