Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Fatima heeft tijdens een les naar de bibliotheek een boek over kleur uitgekozen. Dit boek heeft ze meegebracht naar het atelier. Na de kring wil ze iets uit het boek maken. 

Op een pagina staan gekleurde strookjes met daarop gezichtjes getekend. Ze vraagt met of we deze dingen nog hebben. Ze bedoelt de kleurenkaartjes van het begin van het atelier.

Ze komt op het idee om de gekleurde stukjes hout hiervoor te gebruiken die ze op haar plek in een schaaltje bewaart.
Fatima:misschien kunnen ze ook staan, dan kan ik deze maken(ze wijst op het boek)

Fatima: Kijk juf ik maak een gezinnetje. Met moeder vader en heel veel kinderen.
Ze heeft de bovenkant van de latjes aan een plakbandje geplakt, waardoor ze rechtop staan. Wanneer ze het met laat zien is nog niet heel het plakbandje gevuld. Uiteindelijk vult ze heel het plakband met het gezin.

Vera

26

Gezinnetje van kleur

dag 12
27 mei 2010
het schaaltje, het boek, fatima die gezichtjes tekent en uiteindelijk het gezinnetje.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.