Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

  Safia: Juffrouw, dit is een leuke tafel!

Ik zie dat ze  vier paarse cellofanen op de tafel gelegd. Op elk cellofaan legt ze in het midden een visje. Onder elk blauw visje komt een groene cirkel.
Safia: Dit is een vork (twee stiften aan elkaar gebonden)

Fatima heeft een hengel gemaakt voor de vissen van Safiatou

Vera

24

Safiatou en de gedekte tafel

dag 12
27 mei 2010
Safiatou begint met het leggen van de tafel
de tafel is gedekt voor 4 juffen
De tafel-compositie breidt zich uit
Fatima maakt een hengel voor de vissen van Safiatou
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.