Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Soufiane legde een nieuwe vloer en maakte zijn Bazooka af

Soufiane begon vandaag weer met het verzamelen van materiaal. Hij nam twee grote stroken plastic.Melusina: "Wat ga je mee doen?"Soufiane: "Dat weet ik nog niet"Hij nam ook een rol vinyl meegenomen van de materiaal tafel hiervan ging hij ging stroken knippen. Het lukte hem niet de eerste keer om deze goed te knippen, zijn schaar bleef in de vinyl vast zitten. Nadat hij een stuk vinyl had geknipt vroeg hij Kai of hij de rol vinyl niet wou hebben.Vervolgens liep hij weer naar de materiaaltafel en pakte een rol draad en een houten latje.Terug op zijn plek tekende hij met een rode stift een lijn op de vinyl. Deze rode lijn gaf aan waar hij moest knippen. Deze keer lukt het hem wel om de vinyl netjes te knippen.Na het knippen begon hij ineens zijn oudere werkstuk (Houten vloertje) af te breken.Ik vroeg hem waarom hij dat deed, "want als .. ik op ga lopen doet het pijn" (wijst zijn knieën aan) antwoordde Soufiane.Hij knipte nog meerdere stroken vinyl en legde zijn eigen werkplek vol met deze stroken.De stroken vinyl zijn allemaal op maat geknipt en vast geplakt met plakband. Eén van de stroken was een stuk langer dan zijn werkplek dus knipte hij dat stukje eraf. Later ontdekte hij dat diezelfde strook aan de andere kant korter was dan zijn werkplek. Hij loste dit op door wat hij eerst had weg geknipt aan de achterkant bij te plakken. Toen hij genoeg stroken had geknipt om zijn hele werkplek vol te plakken ging hij met drie verschillende kleuren stiften zijn naam schrijven en deze versieren.Soufiane ging weer opruimen. Nu verplaatste hij al de grote spullen uit zijn hoek naar die van Jaylen. "Mijn hoek zit vol".Terwijl hij bezig was met opruimen pakte hij een oudere werkstuk vast en zegt "Hier moet een touw, zo, om om je nek te dragen". Net voordat hij het weer wilde wegleggen zei ik tegen hem "Maar je hebt touw."Soufiane: "Nee, waar?" Draaide om en begon te zoeken.Melusina: "In je plastic tasje."Ik wees hem de tas aan en hij haalde de rol touw eruit. Snel ging hij zijn wapen afmaken.Hiermee is hij best lang mee bezig geweest. Hij had twee stukken hout eraan van gelijmd en daarna met plakbad vast gemaakt.Om deze echt goed vast te maken aan de romp van zijn Bazooka had hij erg veel plakband gebruikt. Bij elke houten handvat van zijn Bazooka maakte hij grote bollen plakband er om heen.

23

Soufiane

dag 11
20 mei 2010
Soufiane legt zijn spullen in zijn hoek
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.