Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Steeds terugkerende thema’s hebben we een naam gegeven. Op deze manier kunnen de leerlingen de plekken buiten meenemen naar het atelier. Een van de plekken heet ‘de monsters’. Vandaag heeft een groepje zich op dit thema gericht.

Observatie

Robbin was een van de kinderen die zich bezig hield met de monsters. Met een zwarte fineliner maakt hij lijntjes op een oranje papier. Met een bruine lijn gaat hij tussen de zwarte lijnen door. Hij maakt stippende bewegingen en lijntjes.

Robin: ‘Ik teken een monster’
Robin: ‘Die monster wil allemaal drinken’
Robin: ‘Omdat ze allemaal steeds dorst hebben’
Robin: ‘En ook allemaal bananen en aardappels’
Robin: ‘Dat is een heel groot monster die allemaal eten wil
Robin: ‘ik ga nu met de klei hele grote slangen maken’
Robin: ‘Juf mag ik dit in de schatkamer brengen? Het zijn spoken’

Reflectie

Robbin was heel geconcentreerd bezig met het maken van zijn tekening. Heel bewust zetten hij de lijntjes op zijn oranje papier. Later ging hij ook tussen de lijntjes met een andere stift nieuwe lijntjes zetten. Hij was zich bewust van wat hij tekende en vertelde dit ook hardop. Hij kon precies aanwijzen waar hij de aardappels had getekend.

30

Monsters

dag 08
7 juni 2012
Robin maakt monsters op papier
Resultaat van de monsters
Robin is nu spoken aan het kleien
"Mag het in de schatkamer?"
Het resultaat, spoken
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.