Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Bij de start van de dag speelden we enkele foto’s af. De kinderen zagen op de foto’s waar zij de vorige keer mee bezig waren geweest. Na een korte pauze mochten de leerlingen, toen ze in het atelier kwamen meteen aan de slag. Chainy was de vorige keer al met een taart bezig geweest en wilde hier nu graag mee verder.

Observatie

Chainy kwam in het atelier en vroeg of ze haar taart uit de schatkamer mocht halen. Larien hielp Chainy met de taart. Als snel vonden Larien en Chainy rietjes. Larien begon deze te knippen.

Larien: ‘hee kijk juf’
Chainy: ‘we laten dit vallen’
Chainy: ‘onze taart is bijna mooier’
Chainy: ‘kijk twee bij elkaar’
Chainy: ‘ik wil vuur erop doen’ (ijzerdraad)
Chainy: ‘ik ga jou versieren’
Chainy: ‘jij bent de versiertafel’
Chainy: ‘ik ga je huis versieren’

Reflectie

Larien en Chainy waren druk bezig met de taart en ontdekten dat als je rietjes doormidden knipt er stukjes vanaf vliegen. Dit vonden ze zo interessant dat ze bijna de hele middag rietjes hebben geknipt. Ook Anya kwam even bij de andere meiden kijken en ontdekte dat je de rietjes ook over een satéprikker heen kunt schuiven.

27

Taart

dag 07
6 juni 2012
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Rietjes knippen
Taart versieren
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.