Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Bij de start van de dag speelden we enkele foto’s af. De kinderen zagen op de foto’s waar zij de vorige keer mee bezig waren geweest. Na een korte pauze mochten de leerlingen, toen ze in het atelier kwamen meteen aan de slag. Joseph begon met het beplakken van een koker. Al snel ontdekte hij dat er ook hele grote kokers waren. Samen met Anya ging hij hiermee aan de slag.

Observatie

Joseph en Anya vonden de grote kokers. Eerst lagen de kokers op de grond, maar als snel zagen ze dat de kokers erg groot waren als ze rechtop stonden. Joseph was ook druk bezig om zichzelf te meten met de koker.

Joseph: ‘Als je hem optilt word hij nog groter’
Anya: ‘Joh dat is een dikke’
Anya: ‘Zo hoog kan hij’

Reflectie

Het viel de kinderen op dat de kokers groter waren als ze rechtop stonden. Joseph probeerde op deze manier zichzelf te meten maar dat lukte niet, hij kon niet de koker vasthouden en zichzelf meten. Uiteindelijk probeerde Anya Joseph te meten, ze bedacht om er een geel strikje aan vast te maken zodat je kon zien hoe groot Joseph is.

26

Meten is weten

dag 07
6 juni 2012
Woei!
Zo groot ben ik
Strik om te meten hoe groot Jozeph is
Zo groot is Jozeph precies
Meten is weten
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.