Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Bij de start van de dag speelden we enkele foto’s af. De kinderen zagen op de foto’s waar zij de vorige keer mee bezig waren geweest. Na een korte pauze mochten de leerlingen, toen ze in het atelier kwamen meteen aan de slag. Yves bedacht meteen dat hij iets nodig had uit de schatkamer. Hij kwam terug met een grote stok.

Observatie

Toen Yves in het atelier zijn materialen zocht vond hij een stuk klei en een koker en bedacht zich dat hij toch iets anders ging maken. Hij bracht zijn stok weer terug naar de schatkamer en ging aan een tafel zitten. Hij begon de klei op de koker te plakken.

Yves: ‘Dit is best stevig papier’
Yves: ‘Dit ga ik erbij doen’
Yves: ‘Ik maak een verrekijker’
Yves: ‘Eerst ga ik het zacht maken’
Yves: ‘En dan eraan plakken’
Yves: ‘Ik maak hem echt gekleurd’
Yves: ‘Het moet wel vastplakken, het blijft niet goed zitten!
Yves: ‘Nu moet ik plaksel hebben, dan blijft het er wel aanplakken’
Yves: ‘De lijm wil er niet uit.
Yves: ‘Het is misschien een dop, nee, het wil niet’

Yves probeert met een satéprikker in de bovenkant te prikken, zodat de lijm er weer door kan. Als hij weer probeert te lijmen lukt het weer niet. Hij pakt een vork om het nog eens te proberen. De vork breekt af en zit in het lijmflesje vast.

Yves: ‘Er komt niets uit’
Yves: ‘Ik had een heeel sterke lijm, maar deze doet het wel!!
Yves: ‘Hij blijft zitten’
Yves: ‘Ik maak er knopjes bij’

Reflectie

Bij Yves is heel duidelijk te zien dat hij echt dingen aan het ondervinden en onderzoeken is. Zodra iets niet lukt zoekt hij een andere manier om het op te lossen. Ook hier is dat weer goed te zien. Yves krijgt geen lijm uit zijn potje en bedenkt verschillende oplossingen, uiteindelijk krijgt hij het toch voor elkaar.

25

Klei plakken

dag 07
6 juni 2012
Kleipakje openmaken
Verrekijker
Klei plakken zonder lijm
Klei plakken zonder lijm
Klei plakken met lijm
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.