Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De kinderen gingen een kort moment naar de bult om iets te zoeken wat ze mee terug konden nemen naar het atelier. In het atelier mochten ze van hun gevonden spullen iets maken. Ook andere materialen waren aanwezig om mee te knutselen.

Observatie

Vorige week waren we bij de bult en wilde Yves gaan vissen met een touw. Vandaag kwam hij daar op terug en wilde in het atelier graag een vishengel maken.

Yves: ‘Ik heb een vishengel gemaakt, er moet nog een haakje aan’
Yves: ‘Hier kan ik straks mee vissen’
Yves: ‘Dat is een bescherming, daar kan je mee zoeken’
Yves: ‘Met de wc rol kan je de visjes op de foto zetten’

Reflectie

Yves heeft een iets in zijn hoofd en werkt hier net zo lang aan door totdat hij de oplossing heeft gevonden. Met het touw kon hij de vorige keer niet vissen dus bedacht hij een hengel te maken. Vandaag ging hij zijn idee uitvoeren. Hij begon met het verzamelen van materialen voor zijn hengel. Zonder hulp vond hij zelf uit hoe alles aan elkaar moest blijven hangen. Het was heel speciaal dat Yves doorzet tot het is gelukt. Zodra iets niet werkte bedacht hij wat nieuws.

24

De vishengel

dag 06
31 mei 2012
De vishengel maken
Touw
Knippen
Alles verbinden
Het haakje
Vissen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.