Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De kinderen gingen een kort moment naar de bult om iets te zoeken wat ze mee terug konden nemen naar het atelier. In het atelier mochten ze van hun gevonden spullen iets maken. Ook andere materialen waren aanwezig om mee te knutselen.

Observatie

Een aantal kinderen ontdekten de klei en gingen ermee aan de slag. Chivayno was druk bezig en veranderde steeds de naam van zijn object. Later bedacht hij dat hij ook kon samenwerken met Robin.

Chivayno: ‘Ik ga een poppetje maken en het hoofd wordt een driehoek’
Chivayno: ‘Grapje: het wordt rond’
Chivayno: ‘Dit is mijn rups’
Chivayno: ‘ik maak een rupsje die teveel eet’
Chivayno: ‘Een mensenlap, dat maak ik’
Chivayno: ‘dat maak je door die en dan doe je die erop en dan zo en dan, kijk!’
Chivayno: ‘Kijk dit is mijn mensenlap maar hij gaat anders worden’
Chivayno: ‘Hee, die kunnen nog aan elkaar, dan wordt ie heel groot’
Chivayno: ‘kijk Robin doet deze aan mij’
Robin: ‘Deze moet er ook aan’
Chivayno: ‘Ja dan wordt ie nog cooler’
Robin: ‘Dit is een vliegtuig’
Chivayno: ‘Het is eigenlijk een robotdraak’
Robin: ‘met een vliegtuig’
Chivayno: ‘Ja met een vliegtuig en hij spuugt ook vuur’

Reflectie

De kinderen die aan het kleien zij ontdekken snel hoe ze de vormen het beste kunnen maken. Door het te rollen op de tafel wordt het een bolletje en tussen beiden handen wordt het een slang, als je er op slaat dan wordt de klei plat. Op deze manier maakte ze hun hele museumstuk.

23

De robotdraak

dag 06
31 mei 2012
Kenneth, Chivayno en Robin
De slak
Het huisje
Kleien, lijmen, knippen, plakken..
Robotdraak
Een vliegtuig en een robotdraak, tegelijk
De robotdraak
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.