Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De kinderen gingen een kort moment naar de bult om iets te zoeken wat ze mee terug konden nemen naar het atelier. In het atelier mochten ze van hun gevonden spullen iets maken. Ook andere materialen waren aanwezig om mee te knutselen.

Observatie

Ondanks dat de kinderen al bijna dagelijks op de bult komen ontdekten ze vandaag toch weer een nieuwe plek. Ze vonden bosjes met heel veel roze bloemen. J-ell en Anya vertelden wat je met de bloemen kon doen. Chainy had andere bloemen gevonden, madeliefjes, en wist hier veel over te vertellen.

Chainy: ‘Deze bloemetjes zijn dood, ze hebben water nodig’
Chainy: ‘Waarom komt de mug er niet uit, de mug moet in de blaadjes’
Chainy: ‘Hij eet het gele eten’
Chainy: ‘Die zijn dood, die zijn ook open’
Chainy: ‘Deze zijn dicht, die slapen’
Chainy: ‘Ik hou van mooie bloemetjes’
Chainy: ‘Deze vind ik prachtig, die neem ik mee’

J-ell: ‘Deze bloem gebruik je als je gaat trouwen’
Chainy: ‘ja trouwen met je vriendje’
J-ell: ‘Ik heb nog geen man of vriendje’
J-ell: ‘Dit komt pas als ik gegroeid ben’
Chainy: ‘We hebben het niet over vriendjes’

Chivayno: ‘Deze is echt en deze niet, dat kan ik voelen’

Reflectie

De meiden hadden een duidelijk beeld waarvoor de bloemen gebruikt konden worden. Ze hadden de bloemen ook mee genomen naar het atelier. In het atelier waren ook nepbloemen. De kinderen konden de verschillen voelen tussen de echte en de nep bloem. Dit deden ze door de echte en de nep bloem tegen hun wang te houden.
Van de bloemen werden ook hele mooie kunstwerken gemaakt.

22

De bloemverhalen

dag 06
31 mei 2012
Chainy bij de madeliefjes
Slapende madeliefjes
Mooie bloemen verzamelen
Trouwbloemen
Echt of nep?
Bloemen
Voelen of ze wel echt zijn
Cheyenne gebruikt veel bloemen voor haar werk
Voor de trouwerij van opa en oma
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.