Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag een andere start in verband met de schoolfotograaf. De kinderen kwamen meteen naar de bult, waar een aantal materialen voor ze klaar lagen. Rollen met stof, losse lappen stof en touw. We waren benieuwd wat de kinderen hiermee gingen doen. Natuurlijk mochten ze ook vandaag weer op onderzoek uit, zouden ze weer nieuwe dingen ontdekken?

Observatie

Filmpjes

Reflectie

We hadden verschillende stoffen meegenomen naar de bult. De kinderen begonnen met het afrollen van een stof die op een grote rol zat. Opvallend was dat de kinderen de kartonnen buis veel interessanter vonden dan de meters stof die er vanaf kwam.

Kyshan en Kenneth namen de buis mee en ontdekten dat ze hier heel veel mee konden doen. De buis kreeg allemaal verschillende functies, zo maakten ze er een muziekinstrument van, een bankje en een klaslokaal.

De buis is meegenomen naar het atelier. De volgende keer gaan we met de leerlingen bespreken wat ze hebben meegenomen en of ze er ook iets van willen maken.

21

Multifunctionele buis

dag 05
30 mei 2012
Kenneth en Kyshan
Muziek maken
Muziek
De buis gaat overal mee naar toe
Samen muziek maken op de buis
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.