Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag een andere start in verband met de schoolfotograaf. De kinderen kwamen meteen naar de bult, waar een aantal materialen voor ze klaar lagen. Rollen met stof, losse lappen stof en touw. We waren benieuwd wat de kinderen hiermee gingen doen. Natuurlijk mochten ze ook vandaag weer op onderzoek uit, zouden ze weer nieuwe dingen ontdekken?

Observatie

Christiaan was in zijn eentje op de bult gaan zitten

Christiaan: ‘dat is vuurwerk’
Christiaan: ‘ik heb kaarten gevonden’
Christiaan: ‘een ander iemand heeft er op geschreven’
Christiaan: ‘het stinkt ook, naar vuurwerk bleeehh’
Christiaan: ‘dit is mijn huis’
Christiaan: ‘dit is de bank’
Christiaan: ‘daar kun je wat van maken, met lijm en stiften’

Christiaan: ‘juf ik heb een bierflesje gevonden’
Christiaan: ‘ik ga iets maken’
Christiaan: ‘dat kan nu niet ik neem morgen lijm mee’
Christiaan: ‘als het niet wil plakken, moet er meer lijm op’

Reflectie

Christiaan was vandaag veel aan het onderzoeken. Hij vond voorwerpen bij de brandplekken en ook op andere plekken vond hij van alles. Hij nam alles mee naar de top van de bult en ging daar alleen zitten.
Christiaan richtte de bult in, zodat het zijn eigen huisje was. Alle gevonden spullen kregen een nieuwe betekenis en van sommige voorwerpen wilde hij dingen maken.

20

Hier woon ik!

dag 05
30 mei 2012
Ik heb kaarten gevonden
Hier maak ik andere dingen van
Christiaan op zijn bank in zijn huis
Christiaan in zijn huis, op de grootste bult
Plamedie helpt Christiaan mee
Samen spullen maken
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.