Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag een andere start in verband met de schoolfotograaf. De kinderen kwamen meteen naar de bult, waar een aantal materialen voor ze klaar lagen. Rollen met stof, losse lappen stof en touw. We waren benieuwd wat de kinderen hiermee gingen doen. Natuurlijk mochten ze ook vandaag weer op onderzoek uit, zouden ze weer nieuwe dingen ontdekken?

Observatie

Behalve dat er vandaag nieuwe dingen werden ontdekt, werden er ook plekken teruggevonden. Een belangrijke plek die de kinderen de eerste keer gevonden had was ‘bij de put’.

Anja: ‘welke dag is het vandaag: maandag, dinsdag, woensdag of donderdag’
Acelia: ‘ik ga afspringen’
Anya: ‘er zitten al voeten van kinderen in het gat’
Acelia: ‘ik ga afspringen’
Anya: ‘laat ons met rust’
Chayenne: ‘ik ga tinkelbell taart bakken’
Anya: ‘als de jongens weer in ons gat komen dan zeggen wij, wat doen jullie in ons gat’
Anyya: ‘wij houden niet van jongens’
Anya: ‘ik ga eerst in m’n hokje en dan helemaal in het gat’.

Reflectie

De vorige keer viel het op dat de kinderen de put echt gingen onderzoeken. Wat is het precies en wat zit er in? Deze keer waren de kinderen vooral aan het spelen. Ze voerden gesprekjes en wezen elkaar op dingen die wel en niet mochten.

19

Het gat met de kindervoeten

dag 05
30 mei 2012
Yves onderzoekt het gat
De meiden met de voeten in het gat
Iedereen erbij
Iedereen probeert het gat even uit
Het gat
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.