Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Meteen naar de bult, waar een aantal materialen voor de kinderen klaar lagen. Rollen met stof, losse lappen stof en touw. We waren benieuwd wat de kinderen hiermee gingen doen. Natuurlijk mochten ze ook vandaag weer op onderzoek uit, zouden ze weer nieuwe dingen ontdekken?

Observatie

Het viel meteen op dat er een aantal brandplekken op de bult waren. Ook dit was de kinderen niet onopgemerkt gebleven. Ze bezochten de plekken en vonden daar ook nog verschillende voorwerpen. Nisirine vond een potje lijm en Plamedie vond een stuk hout.

Nisirine: ‘er was vuur en toen ging iedereen gooien’
Nisirine: ‘en toen pakte ze lijm voor t vuur’
Nisirine: ‘dat gingen ze erop doen en dan gaan ze drogen’
Nisirine: ‘speciaal vuurlijm het vuur gaat branden’

Plamedie: ‘iemand heeft daar een vuur gedaan’
Plamedie: ‘en toen waren en blikjes en pakjes en toen was deze er’
Plamedie: ‘die was in het vuur’
Plamedie: ‘op de rand zie je brand’
Plamedie: ‘iemand er ook vuur in gedaan hebt’
Plamedie: ‘zit aan de punt’
Plamedie: ‘het is heel speciaal ik neem hem mee naar de schatkist’
Plamedie: ‘eerst schoonmaken en papier eruit’

Reflectie

Ondanks alle materialen die we hadden meegenomen, wilden de kinderen toch eerst weer vrij rondrennen. Tijdens het rondrennen ontdekten ze de brandplekken. Dit was voor een aantal kinderen heel bijzonder.

Verschillende voorwerpen die bij de brandplekken gevonden zijn, zijn meegenomen naar het atelier. Er was vandaag te weinig tijd om nog met de kinderen in het atelier te werken, maar de volgende keer gaan we bespreken wat ze hebben meegenomen.

18

De vuurplek

dag 05
30 mei 2012
Het ruikt naar vuurwerk!
Kyshan ruikt ook aan de kaarten
J-ell vindt het stinken
De krant van Anya en Nisirine
Plamedie heeft brand gevonden
Spullen bij de vuurplek
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.