Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De vorige dag wordt nabesproken. Wat hadden we ook alweer meegenomen van de heuvels? De kinderen mogen de voorwerpen in de schatkamer bij het atelier leggen. Als we weer bij ‘de heuvels’ zijn mogen de kinderen hun onderzoek weer voortzetten. Het is opvallend dat de kinderen niet alleen dingen zien, maar ook dingen gaan bedenken. Lichamelijk en geestelijk voelen ze zich even helemaal vrij.

Observatie

Damian en Chivayno lopen al een tijdje samen rond en maken drukke gebaren. Uiteindelijk blijkt dat de jongens in een videogame zijn beland.

Chivayno: ‘We zitten in een videogame en we moeten vechten’
Damian: ‘Ik heb ze dood gemaakt’
Chivayno: ‘Nu zijn er reuze monsterkikkers’
Damian: ‘Daar zijn ze’
Chivayno: ‘Ja we moeten vechten’

Reflectie

Het was opvallend dat de jongens steeds samen waren. De vorige keer waren ze al samen met het touw bezig en ook vandaag trokken ze meteen naar elkaar toe. Al toen er een rij gemaakt moest worden om naar ‘de heuvels te gaan’ kozen de jongens meteen elkaar.

Op de heuvels waren ze ook veel samen te vinden. Voor enige tijd hebben ze in de videogame gezeten. Maar dit hield niet de hele ochtend aan.

17

Reuze monsterkikkers

dag 04
24 mei 2012
Chivayno en Damian
In een videogame
We moeten vechten!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.