Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De vorige dag wordt nabesproken. Wat hadden we ook alweer meegenomen van de heuvels? De kinderen mogen de voorwerpen in de schatkamer bij het atelier leggen. Als we weer bij ‘de heuvels’ zijn mogen de kinderen hun onderzoek weer voortzetten. Elke dag is er bij de heuvels weer wat veranderd. Vandaag is het gras gemaaid.

Observatie

De kinderen kwamen aan bij de heuvels en renden meteen naar de top. Daar gooiden zij hun tassen neer en verspreiden zich naar verschillende plekken. Chainy ontdekte vanaf de top een grasmaaier en liep voorzichtig die kant op, er zat een meneer in.

Chainy: ‘Kyshan kom eens kijken!’
Chainy: ‘Die meneer gaat niet sturen’
Chainy: ‘want hij is niet echt, hij is nep’
Chainy: ‘volgens mij is hij dood’
Chainy: ‘kijk achter je Kyshan! Hij leeft nog’
Chainy: ‘Hij zit klem, want hij blijft gewoon staan’
Kyshan: ‘Hij gaat een peuk roken’

De grasmaaier rijd weg en de kinderen beginnen te gillen.

Chainy: ‘Ahhhh een grasmaaier monster’

Reflectie

De kinderen waren erg bezig met de grasmaaier en de meneer die er in zat. Ook Yves viel meteen op dat er iets met het gras gebeurt was.

Yves: ‘het is hier wel anders’
Yves: ‘het gras is nieuw’

Aan het eind van de ochtend kwamen we terug in het atelier en de kinderen hadden weer van alles meegenomen. Veel takken, stenen, modder, bloemetjes en natuurlijk kon het vers gemaaide gras niet ontbreken.

16

Het grasmaaier monster

dag 04
24 mei 2012
Kyshan en Chainy kijken naar het grasmaaier monster
Het grasmaaier monster
Het is een grasmaaier monster!
Aaah!!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.