Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De vorige dag wordt nagesproken. Wat hadden we ook alweer meegenomen van de heuvels? De kinderen mogen de voorwerpen in de schatkamer bij het atelier leggen. Als we weer bij ‘de heuvels’ zijn mogen de kinderen hun onderzoek weer voortzetten.

Observatie

Yves had het erg druk met onderzoeken. Hij was op veel verschillende plekken en had overal een idee over. Als eerste vond hij een paar mooie takken.

Yves: ‘ik heb takken gevonden daarmee kan ik goed naar beneden lopen, ik kan het zand er ook glad mee maken, deze takken neem ik mee voor het museum’.

Later ontdekte Yves wat nieuws. Hij zag een aantal plantje en wist precies wat het was.

Yves: ‘Dit zijn graankorrels, daar kun je graan mee maken’
Yves: ‘de bovenkant haal je er af en dan wordt het mais en daar bak je brood mee’
Yves: ‘dit zijn graankorreltjes en als je het stuk maakt krijg je zaadjes’

Reflectie

Zodra Yves bij de heuvels komt is hij helemaal vrij. Hij kan dan lekker onderzoeken en allemaal nieuwe dingen ontdekken. Over alle dingen die hij vind kan hij ons wat vertellen.

De takken die hij had gevonden had hij allemaal meegenomen naar het atelier. In het atelier hebben we een schatkamer en daar lagen al heel veel takken van de vorige keer. Yves mocht vandaag deze takken erbij leggen.

Ook haalde hij uit zijn tas, waarin de kinderen hun voorwerpen meenemen, zijn graankorrels. Hij liet ze aan de klas zien en vertelde wat het was. Het plantje ging de kring rond en iedereen mocht er even aan voelen. De kinderen waren het er over eens dat het heel erg zacht was en een beetje op een veertje leek.

15

Graankorrels

dag 04
24 mei 2012
Yves met de takken
Van graankorrels maak je brood
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.