Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De vorige dag wordt nabesproken. Wat hadden we ook alweer meegenomen van de heuvels? De kinderen mogen de voorwerpen in de schatkamer bij het atelier leggen. Als we weer bij ‘de heuvels’ zijn mogen de kinderen hun onderzoek weer voortzetten.

Observatie

Acelya wandelt alleen wat rond en zie bij de heuvels wat bloemen staan.

Acelya: ‘Helemaal wit, ook een beetje bruin’
Acelya: ‘Ze vliegen, ze gaan vliegen, joeeehh, gaan ze heel vliegen naar de wind’
Acelya: ‘Ze gaan naar iedereen vliegen en dan gaan ze altijd vallen’
Acelya: ‘5 stukjes hou je over
Acelya: ‘Dit is wel kapot, en het voelt zacht’

Reflectie

Acelya is druk bezig met de paardenbloem. Het is leuk om te horen wat de kinderen denken als ze met iets bezig zijn. Ze beschrijft de kleuren die ze ziet en ze verteld wat er met de bloem gebeurt. Als het waait dan vliegen er stukjes van de bloem af en als je blaast hou je maar vijf stukjes over, dan is de bloem kapot. Ook is zijn de kinderen bezig met het voelen. De bloem is in dit geval zacht.

Tussen de meegebrachte voorwerpen zat geen paardenbloem. Wel hadden de kinderen veel andere bloemen meegenomen.

14

De paardenbloem

dag 04
24 mei 2012
Acelya plukt een paardenbloem
Ze vliegen!!
Vijf stukjes houd je over
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.